Cele programu Cisco Networking Academy

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji.

Eksplozja technologiczna oznacza, ze wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 140 krajach wiedze na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 1 milion uczniów i studentów. Maja oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Z drugiej strony potencjalni pracodawcy maja szanse pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szersza ekspansje i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szanse na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dziedzin IT. Od podstaw związanych z budową i zastosowaniem komputerów, aż po zaawansowane kursy dla specjalistów. Od szkół średnich po uczelnie wyższe. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatów zawodowych. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Metodyka kształcenia

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiazywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedze odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stale kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi (ASC) Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy. Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczna. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stalą kontrole i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego.

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny programu netacad udostępnia studentom pełny zestaw materiałów dydaktycznych. Serwer ten umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video). Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy ze uczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.

Ważne linki:

www.Netacad.com – Portal Akademii Cisco
www.netacad.com/courses/ccna/ – Informacje na temat kursu CCNA dla studentów kierunku informatyka
www.netacad.com/careers/certifications – Certyfikacja związana z Akademią Cisco
www.vue.ath.bielsko.pl – Centrum Egzaminacyjne przy ATH
www.szkolenia.ath.bielsko.pl/index.php/sst/136-cisco-certified-network-associate-ccna-routing-and-switching.html – Informacje na temat kursu CCNA

Zadzwoń do nas!

+48 33 8279322

Akademickie Centrum Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała
ul.Willowa 2, Budynek L pok. 403
email: aci@ath.bielsko.pl

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK: 08:00 – 16:00
WTOREK: 08:00 – 18:00
ŚRODA: 08:00 – 18:00
CZWARTEK: 08:00 – 19:00
PIĄTEK: 08:00 – 19:00
SOBOTA: 08:00 – 16:00
NIEDZIELA: NIECZYNNE
POMOC TECHNICZNA: 696 052 749

Lokalizacja