Program Azure Dev Tools for Teaching (znany wcześniej jako Microsoft Imagine w wersji Standard i Premium) to oparta na subskrypcjach oferta przeznaczona dla akredytowanych szkół i uczelni udostępniających narzędzia często używane w naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM) programach nauczania. Zapewnia nauczycielom, wykładowcom, uczniom i studentom profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie oraz usługi od firmy Microsoft. Zawiera nasze najnowsze technologie i usługi w chmurze, które inspirują i angażują uczniów i studentów. Ponadto zapewnia nauczycielom i wykładowcom zróżnicowany zestaw zasobów, dzięki którym ich zajęcia będą stawiać przed uczniami i studentami nowe wyzwania oraz angażować ich i motywować na nowe sposoby.

Program Imagine Standard został zastąpiony przez program Azure Dev Tools for Teaching. Dodatkowe funkcje programu Imagine Premium zostały dołączone do programu Azure Dev Tools for Teaching w celu uzyskania bardziej kompleksowego rozwiązania.

Rejestracja pracownika:

l. Należy przejść na stronę ms.ath.bielsko.pl, kliknąć Sign In


2. W nowo otwartej stronie należy zalogować się na swoje konta Microsoft lub jeśli ktoś jeszcze go nie posiada, należy wybrać opcję Create one! (W przypadku studentów proszę wybrać konto uczelniane @student.ath.edu.pl w przypadku pracowników można wybrać konto @live.ath.edu.pl lub utworzyć konto w oparciu o konto domenowe @ath.bielsko.pl)

3. Tworzenie konta (jeśli jeszcze takiego nie posiadasz). W nowo otwartym oknie należy podać adres email, po naciśnięciu przycisku Next hasło do nowego konta Microsoft, dalej postępować według komunikatów.


4. Po przejściu całego procesu rejestracji na adres e-mail użytkownika powinien zostać wysłany kod rejestracyjny, który należy podać w kolejnym oknie:


5. Po zalogowaniu się na swoje konto Microsoft należy podać adres email w domenie ath.bielsko.pl celem weryfikacji statusu pracownika przez serwery Microsoft, należy nacisnąć przycisk „verify academic status and accept terms”

6. Na adres email (w domenie ath.bielsko.pl) zostanie wysłany link aktywacyjny, należy postępować wg. Instrukcji w nim zawartych

7. Po akceptacji wszystkich regulaminów użytkownik uzyska dostęp do oprogramowania Microsoft, w swoim panelu użytkownika.

 

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania

Poprzedni system dystrybucji licencji (obecnie zastąpiony przez Azure Dev Tools, można jednak odczytać stare licencje) – MSDN 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną na wydziale jako administrator tej usługi.