Eduroam – Education Roaming – jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Aktualnie usługa eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Usługa ta jest dostępna w 50 polskich instytucjach, w 504 lokalizacjach (rozumianych jako odrębne budynki badź ich grupy, bądź spójne obszary na zewnątrz budynków), w 42 miejscowościach. Więcej informacji znajduje się na stronie eduroam.ath.edu.pl

© 2016 Akademickie Centrum Informatyki ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Zobacz również: