Informujemy, że istnieje możliwość wykorzystania usług elektronicznych wspomagających zdalną pracę i prowadzenie zajęć on-line:

– system e-learningowy – https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl
instrukcja logowania dostępna jest na stronie https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/login/

– system Microsoft Teams, służącego do pracy grupowej i prowadzenia zajęć on-line
instrukcja logowania i obsługi dostępna jest na stronie https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/

– połączeń VPN zapewniających zdalny dostęp do sieci i serwerów ATH
instrukcja dostępna w Intranecie ATH pod adresem https://intranet.ath.bielsko.pl/wp/category/informatyzacja-ath/instrukcje/

Z poważaniem
Administratorzy ACI

© 2016 Akademickie Centrum Informatyki ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Zobacz również: